Kë përfaqësojmë

Partneri ynë kryesor është lideri botëror i tregëtimit të verërave spanjolle: J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.

Kompania është themeluar në vitin 1890 dhe drejtohet aktualisht nga stërnipi i krijuesit të saj. J. García Carrión ofron gamën më të madhe të shumllojshmërisë së etiketave dhe zonave gjeografike spanjolle.

Për më tepër, aplikon teknologjitë më të fundit për të gjitha proceset që zhvillon, të cilët ndiqen me kujdes nga specialistët e tyre por mbi të gjitha disponojnë të gjitha certifikatat e mundshme ndërkombëtare për certifikimin e cilësisë.