Kurs Degustimi

Në vitin 1312 Filipi “i Mrekullueshmi” formoi një shoqëri në Paris që u quajt, dhe vazhdon të quhet, “Courtiers-Gourmets” (Mjeshtrat e shijimit).Deri në 1793 (shekulli XVIII) termi degustator nuk përkufizonte “zanatin e atij që provon verërat”.Folja “degustim” nuk shfaqet në tekstet zyrtare deri në vitin 1813 (fillimet e shekullit XIX).Gourmet, tani, është sinonim i degustatorit, por origjina e tij është më e hershme:

Gourmet = Gastronom (në origjinën e vet)

Degustues = De – gustateur (nga frëngjishtja)